Modelling team games as a dynamic system: status quo and future directions

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandKonferenzbeitrag - Abstract in KonferenzbandForschungBegutachtung

820 Downloads (Pure)

Suchergebnisse

 • Abgeschlossen

  DFG Neuronale Netze

  Memmert, D., Perl, J., Grunz, A., Endler, S., Schmidt, A., Balague, N., Hristovski, R., Rein, R. & Ewers, M.

  01.01.0831.12.16

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

  Datei