Ehemalig

Bettina Kretschmann

Person

  1. 2020
  2. Veröffentlicht

    How visual information influences dual‑task driving and tracking

    Bröker, L., Haeger, M., Bock, O. L., Kretschmann, B., Ewolds, H., Künzell, S. & Raab, M., 09.02.2020, in: Experimental brain research. 238, 3, S. 675-687 13 S.

    Publikationen: Beitrag in FachzeitschriftZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

ID: 2032438