Dr.

Bettina Rulofs

Person

 1. 3.Kinder-u.Jugendsportbericht

  Rulofs, B.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 2. ERASMUS PLUS VOICE

  Rulofs, B. & Axmann, G.

  01.01.1630.06.18

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 3. EXIST-Potentiale „Starting-Up with Sport Sciences (StarS)“

  Rulofs, B., Thevis, M., Chevalier, A., Behrens, A., Axmann, G., Marita, M. & Combrink, C.

  01.03.1931.08.19

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 4. LSB - Prävention sex. Gewalt

  Rulofs, B. & Hartmann-Tews, I.

  01.01.0431.12.04

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 5. MädchenStärken

  Rulofs, B., Combrink, C., Schmitt, S. & Hartmann-Tews, I.

  01.10.0731.05.08

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 6. Migrantinnen

  Rulofs, B.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

Vorherige 1 2 3 Nächste

ID: 5668