1. MEMO: (Vereins-) Sport der Medialen Moderne

  Mittag, J., Ziesche, D. & Klems, P.

  01.01.1231.01.15

  Projekt: Hochschulinterne Forschungsförderung

 2. PASTA: PASTA

  Froböse, I., Raser, E., Tabari, N. & Schaller, A.

  01.11.1331.10.17

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 3. BZgA Seniorenstudie

  Froböse, I., Tabari, N., Janz, J. & Brück, S.

  01.10.1431.05.16

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 4. Schulsport der medialen Moderne

  Stibbe, G., Böttcher, A., Ruin, S. & Wagner, I.

  01.04.1231.03.15

  Projekt: Hochschulinterne Forschungsförderung

 5. RoSylerNT: VDI RoSylerNT

  Albracht, K., Braunstein, B. & Göll, F.

  01.08.1731.07.20

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 6. ERASMUS+ Take it to the street

  Petry, K. M., Bauer, K. & Schröder, R.

  01.03.1731.03.19

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 7. Monitoring Eifel

  Roth, R., Türk, S., Wölfle, F., Arnberger, A. & Preisel, H.

  01.01.1331.12.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 8. WADA MELDONIUM

  Schänzer, W., Thevis, M. & Geyer, H.

  01.03.1631.07.16

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 9. Care Bosnien

  Petry, K. M., Biermann, M. & Schröder, R.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 10. BiBK

  Froböse, I., Grieben, C., Frick, F., Rudolf, K. & Loser, J.

  01.05.1331.12.14

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 11. AIF Handkurbel

  Potthast, W.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 12. SShoes - 7.FRP

  Braunstein, B., Höhne, A., Potthast, W., Heinrich, K. & Brüggemann, G.

  01.07.0930.06.12

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 13. Ticket to Nature

  Roth, R. & Limmer, M.

  01.01.07 → …

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 14. AGIL: DLR AGIL

  Schardien, S., Albach, S., Arenz, T., Dorn, E., Körner, S. & Steven-Vitense, B.

  01.02.1231.01.13

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 15. Evaluation Luxemburg I: Lehrplan Luxemburg

  Stibbe, G.

  01.09.0631.12.10

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 16. BVA-Rückenschmerz

  Heinrich, K., Funken, J. & Brüggemann, G.

  05.05.1131.12.14

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 17. Evaluation NRW-Sportschulen

  Symanzik, T., Körner, S., Steinmann, A., Grajczak, G., Steven-Vitense, B., Segets, M. & Bonn, B.

  02.01.1331.12.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 18. Sporttourismus NRW

  Roth, R., Türk, S., Lütteken, K. & Kloth, T.

  01.01.0801.01.09

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 19. Idealspaten Gartenarbeit

  Feodoroff, B.

  01.09.15 → …

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 20. AiF Geräte Rückenmuskulatur

  Froböse, I. & Feodoroff, B.

  01.08.14 → …

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 21. Selle Royal - Physio

  Froböse, I. & Feodoroff, B.

  01.06.1328.02.14

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 22. AOK Stadtsport

  Froböse, I. & Grieben, C.

  01.01.13 → …

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 23. MOTOmed

  Feodoroff, B., Froböse, I. & Raabe-Oetker, A.

  01.04.1201.04.13

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 24. DIR-Schiene

  Feodoroff, B. & Froböse, I.

  01.12.1101.01.13

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 25. BVA Männergesundheit

  Froböse, I., Biallas, B. & Feodoroff, B.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 26. MAG-Schweißer

  Froböse, I., Biallas, B. & Feodoroff, B.

  01.10.0901.10.11

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 27. FreeCross

  Froböse, I., Matthäi, F. & Feodoroff, B.

  15.11.0910.02.10

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 28. LINAK

  Froböse, I., Matthäi, F. & Feodoroff, B.

  01.04.0931.10.09

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 29. BASPO Synacthen

  Thevis, M.

  01.04.1431.03.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 30. BASPO SARMS

  Thevis, M. & Schänzer, W.

  01.08.1330.11.13

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 31. BASPO

  Thevis, M.

  01.01.12 → …

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 32. DFG Höher, schneller, weiter

  Meier, S.

  01.10.1531.01.18

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 33. DFG Psychophysiol.Analyse

  Memmert, D., Albrecht, M., Wolf, O. T., Roy, M., Schwab, S., Furley, P. & Klatt, S.

  01.01.1531.12.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 34. Spielanalyse in Sportspielen

  Vogelbein, M., Memmert, D., Otto, A. W., Pokolm, M., Schuhte, P., Pfeiffer, L., Kentschke, L. & Nopp, S.

  01.01.1931.12.20

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 35. Sport-Vision-Training

  Schwab, S. & Memmert, D.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 36. Neurowissensch.und Motivation

  Memmert, D., Furley, P., Dicks, M. & Schweizer, G.

  01.01.13 → …

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 37. Kalibrierung

  Memmert, D., Unkelbach, C., Andersson, P., Fasold, F. & Ostheimer, V.

  01.01.0931.12.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 38. Kognitive Diagnostik

  Memmert, D., Furley, P., Klatt, S., Beck, D., Hagemann, N., Schmid, S., Simons, D. J. & Cañal-Bruland, R.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 39. DFG Neuronale Netze

  Memmert, D., Perl, J., Grunz, A., Endler, S., Schmidt, A., Balague, N., Hristovski, R., Rein, R. & Ewers, M.

  01.01.0831.12.16

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 40. BVA Blickverh.Beachvolleyball

  Klatt, S., Memmert, D. & Noël, B.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 41. Kölner SpielerCheck

  Memmert, D. & Walther, W.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 42. BALLSI.DE

  Schul, K. & Memmert, D.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 43. Leitfaden Mountainbike

  Roth, R.

  01.06.1331.12.14

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 44. Wildtiermanagement

  Roth, R. & Türk, S.

  01.03.1328.02.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 45. Masterplan 2.0

  Roth, R.

  01.01.1331.12.13

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 46. veloversity: E-Learning Plattform Radfahren

  Schmidt, A., Roth, R. & Schumann, P.

  01.04.1331.03.16

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 47. Feldberg

  Roth, R.

  01.01.1230.06.13

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 48. Leitfaden Thüringer Wald

  Roth, R., Jakob, E. K., Kloth, T., Pazucha, K., Bayer, J., Spehr, S. & Krämer, A.

  01.01.0601.01.09

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 49. Siedlungsnahe Flächen

  Roth, R., Türk, S., Kretschmer, H. & Klos, G.

  01.01.0501.01.07

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 50. SBB: Auftritte SpoHo BigBand

  Grawunder, M. & Schröder, D.

  01.10.0701.09.13

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 51. FIBS - Selbstbestimmte MoBa

  Abel, T.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 52. Inklusiver Sport Brasilien

  Abel, T., Illini, T., Ketges, M., Koll, L. & Runnebom, K.

  01.08.1531.03.16

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 53. Effekt von Schwerelosigkeit

  Abeln, V., Strüder, H. K. & Schneider, S.

  01.07.1131.12.14

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 54. Kölner Bündnis

  Ferrari, N. & Graf, C.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 55. DLR Marker

  Mierau, A. & Strüder, H. K.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 56. Mars500

  Strüder, H. K. & Schneider, S.

  01.08.0830.06.12

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 57. Adaptation

  Schneider, S.

  01.07.0531.12.08

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 58. DGfE-Tagung

  Böttcher, A., Ruin, S. & Stibbe, G.

  04.12.1406.12.14

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 59. BASPO Schulsportentwicklung

  Stibbe, G.

  01.06.1129.02.12

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 60. BESigS: BESigS

  Böttcher, A. & Stibbe, G.

  01.09.1031.12.13

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 61. BVA Desoxygenierung

  Behringer, M., Wahl, P. & Schörkmaier, T.

  01.07.1631.05.17

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 62. Kinema

  Feodoroff, B.

  01.07.15 → …

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 63. DRV Bewegungs-Coaching

  Froböse, I., Janz, J., Dejonghe, L. A. L. & Schaller, A.

  01.10.1230.09.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 64. EU Marie Curie - MS Fatiguee

  Hubbard, A. L.

  01.05.1631.05.18

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 65. MS-Fatigue

  Lausberg, H., Hubbard, A. L. & Büning, C.

  01.01.1631.12.18

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 66. Wilkhahn

  Froböse, I. & Feodoroff, B.

  15.03.0919.10.11

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 67. Spenden Pädiatrische Onkologie

  Däggelmann, J. & Oschwald, V.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 68. Schwer mobil

  Graf, C.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 69. Besser essen. Mehr bewegen.

  Graf, C.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 70. Influence of Cycling

  Potthast, W.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 71. Cavorit Bewegungstechnik

  Potthast, W.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 72. currexSole RUNPRO Einlagen

  Braunstein, B., Sanno, M. & Brüggemann, G.

  01.05.1431.12.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 73. Desino Rollstuhl

  Potthast, W.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 74. FIFA Kunstrasen

  Potthast, W. & Brüggemann, G.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 75. WADA-2kDa

  Thevis, M. & Thomas, A.

  01.01.1631.12.16

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 76. WADA-2KDA

  Thevis, M. & Thomas, A.

  01.01.1631.12.16

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 77. WADA-GDF

  Thevis, M.

  01.01.1631.12.16

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 78. WADA-TH4

  Thevis, M. & Geyer, H.

  01.07.1531.12.16

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 79. WADA-D3T

  Thevis, M. & Piper, T.

  01.01.1431.12.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 80. WADA-Myostatin

  Thevis, M. & Walpurgis, K.

  01.01.1531.12.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 81. BVA EuMoCeda

  Thevis, M. & Geyer, H.

  01.01.1631.12.17

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 82. FC Köln Medienpräsenz

  Uhrich, S. & Walzel, S.

  01.02.1731.03.17

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 83. BVA Transferprojekt

  Chevalier, A. & Uhrich, S.

  15.06.1531.12.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 84. Medienpräsenz des FC Köln

  Uhrich, S. & Walzel, S.

  18.12.1415.03.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 85. Kundenbefr.DFB-Fanshop

  Uhrich, S.

  28.10.1431.03.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel