1. Awareness of sensorimotor adaptation to visual rotations of different sizes

  Werner, S., van Aken, B., Hulst, T., van der Geest, J., Frens, M., Strüder, H. K. & Donchin, O.

  01.01.1330.04.15

  Projekt: Eigenfinanziert

 2. BALLSI.DE

  Schul, K. & Memmert, D.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 3. Basic conditioning in elite female gymansts

  Engelmeyer, E., Aschendorf, P., Koch, U., Nissinen, P., Mester, J. & Wahl, P.

  01.01.08 → …

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 4. BASPO

  Thevis, M.

  01.01.12 → …

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 5. BASPO SARMS

  Thevis, M. & Schänzer, W.

  01.08.1330.11.13

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 6. BASPO Schulsportentwicklung

  Stibbe, G.

  01.06.1129.02.12

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 7. BASPO Synacthen

  Thevis, M.

  01.04.1431.03.15

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel