1. BVA Blickverh.Beachvolleyball

  Klatt, S., Memmert, D. & Noël, B.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 2. BVA Ermüdung Skelettmuskel

  Jacko, D.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 3. BVA Männergesundheit

  Froböse, I., Biallas, B. & Feodoroff, B.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 4. Cavorit Bewegungstechnik

  Potthast, W.

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 5. Child Abuse in Sport – European Statistics (CASES)

  Hartill, M., Adami, P., Allroggen, M., Diketmüller, R., Lamby, E., Lang, M., Sage, D., Molyneux, J., Montserrat, M., Rulofs, B., Vertommen, T., Kampen, J. & Stativa, E.

  01.01.1931.12.22

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 6. CHILT III - Sekundärprävention an der DSHS Köln

  Joisten, C.

  01.01.04 → …

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel

 7. CHILT II - StEp TWO

  Joisten, C.

  01.01.13 → …

  Projekt: Finanziert durch Drittmittel